Firma MARMASZ Rafał Maryjosz od dłuższego czasu współpracuje z takimi firmami jak międzynarodowa siecią stacji paliw LUKOIL, firma DROGRÓD z Ćwiklic zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem dróg, firmą WYROBEK Inżynieria budowlana (Auto- Kompleks) specjalizująca się w budowie przesyłowych obiektów liniowych, przedsiębiorstwem ALPO - BOX oraz CAUPO INVESTMENTS zajmującym się budową myjni bezdotykowych.

Usługi wykonane przez firmę MARMASZ w 2015 roku

 • -Modernizacja akodrenów na 5 stacjach Lukoil Polska
 • -Modernizacja dróg na 5 stacjach Lukoil Polska
 • -Budowa wodociągu, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej przy obiekcie myjni samochodowej, przy ul. Bieńczyckiej w Krakowie
 • -Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Radziszów, Skawina, Jaśkowice
 • -Budowa kanalizacji deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi przy hali produkcyjnej w Studzienicach
 • -Kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z montażem wpustów ulicznych i przykanalików w ciągu ul. Goławieckiej w Lędzinach dla firmy Drogród z Ćwiklic
 • -Roboty budowlane dla rozbudowy hali produkcyjnej przy hucie szkła w Jaroszowcu

Usługi wykonane przez firmę MARMASZ w 2014 roku

 • -Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową chodnika w Mizerowie przy ulicy Wyzwolenia na dł. ok. 502mb dla firmy Drogród z Ćwiklic
 • -Budowa chodnika oraz umocnienie skarp potoku kostką granitową wraz z faszynowaniem w ciągu ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach dla firmy Drogród z Ćwiklic
 • -Odtworzenie rowów wraz z przepustami w ciągu ul. Kossów w Studzienicach dla firmy Drogród z Ćwiklic
 • -Remont nawierzchni z kostki brukowej na stacji LukOil w Łodzi dla firmy LukOil Polska Sp. z o.o. z Warszawy
 • -Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji w ciągu ul. Szenwalda w Lędzinach dla firmy Auto-Kompleks Sp. z o.o. z Rudołtowic
 • -Kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z montażem wpustów ulicznych i przykanalików w ciągu ul. Goławieckiej w Lędzinach dla firmy Drogród z Ćwiklic
 • -Budowa dróg wewnętrznych oczyszczalni ścieków w Pilicy dla firmy EpiBud Sp. z o.o. z Pszczyny
 • -Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłączy gazu i wody w Krakowie dla firmy ALPO-BOX Sp. z o.o. z Goczałkowic-Zdroju
 • -Budowa przyłączy kanalizacyjnych, kanalizacji sanitarnej w Knurowie dla firmy San-Nik z Bierunia
 • -Wykonanie drenażu terenu rolniczego w Marklowicach dla firmy KWK Jankowice z Rybnika
 • -Wykonanie drenażu terenu w Ornontowicach dla KWK Budryk z Ornontowic
 • -Modernizacja odwodnienia liniowego na stacji LukOil w Mikołowie dla firmy LukOil Polska Sp. z o.o. z Warszawy